Екологія у фокусі

Протиставлення людини і природи, природи і культури тривалий час становили одну із найбільш базових опозицій нашого мислення, закладали основи дій та управлінських рішень. Романтичне захоплення та ідеалізація, підкорення та перетворення, або ж турбота та захист природи – всі ці стратегії так чи інакше передбачають активну позицію людини та пасивну роль природи. Однак, уважніший погляд у архіви та на медійні твори з минулого дозволяє побачити, що природа завжди була присутня і діяла як самоцінний та потужний актор історії, а людина – лише один із живих видів на планеті.
Ця виставка є спробою критичного погляду на силу медій, їхній мобілізаційний потенціал, та здатність пояснювати світ. Вона фокусується на історії екологічної свідомості та тому, яким чином візуальні образи з фотографій і фільмів, як професійних, так і аматорських, встановлюють наші рамки мислення про людину і природне середовище. Ми не можемо вийти за межі власного людського мислення, аби зрозуміти не-людських суб’єктів, але можливо ми можемо винайти нову виражальну мову та засоби, які дозволять співіснувати та співтворити?Перейти до виставки